ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Նստավայրը՝ Վիեննա, Ավստրիայի Հանրապետություն

ԵԱՀԿ-ն անվտանգության հարցերով զբաղվող աշխարհի ամենախոշոր տարածաշրջանային քաղաքական կազմակերպություններից է, որին անդամակցում են Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և Հյուսիսային Ամերիկայի 57 պետություններ: Հայաստանն անդամակցում է ԵԱՀԿ-ին 1992թ. հունվարի 30-ից:
https://www.mfa.am/hy/international-organisations/4/

Մշտական ներկայացուցիչներ