ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Նստավայրը՝ Վիեննա, Ավստրիայի Հանրապետություն

Մշտական ներկայացուցիչներ