ԱՖՐԻԿՅԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Նստավայրը՝ Ադիս Աբեբա, Եթովպիայի Դաշնային Ժողովրդավարական Հանրապետություն

Աֆրիկյան Միությունը միավորում է Աֆրիկյան մայրցամաքի բոլոր 55 պետությունները: Միությունը հիմնադրվել է 2001թ. մասյիսի 26-ին Եթովպիայում և սկսել է գործել 2002թ. հուլիսի 9-ից: 2010թ. հոկտեմբերի 25-ին Հայաստանը ստացել է դիտորդի կարգավիճակ:
https://au.int/en/organs/Non-African-States

Մշտական ներկայացուցիչներ