Հայաստանի Հանրապետություն

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ԱՄՆ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ճանաչել է 1991թ. դեկտեմբերի 25-ին, իսկ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992թ. հունվարի 7-ին: Երևանում ԱՄՆ դեսպանությունը հիմնվել է 1992թ. փետրվարին, իսկ Հայաստանի դեսպանությունը Վաշինգտոնում՝ 1992թ. մարտին:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/us/