Հայաստանի Հանրապետություն

Սվազիլենդի Թագավորություն

Հայաստանի Հանրապետության և Սվազիլենդի Թագավորության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2013թ. մայիսի 3-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:

https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/sz/