Հայաստանի Հանրապետություն

Սոմալիի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Սոմալիի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 1992թ.: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/so/