Հայաստանի Հանրապետություն

Լիբանանի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Լիբանանի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992թ.։ 1994թ. հունիսից Լիբանանում գործում է Հայաստանի դեսպանությունը: Հայաստանում Լիբանանի դեսպանություն հիմնվել է 1997թ. սեպտեմբերին:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/lb/

Դեսպաններ