Հայաստանի Հանրապետություն

Զամբիայի Հանրապետություն

Հայաստանի և Զամբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 1993թ. հոկտեմբերի 7-ին: Հայաստանը Զամբիայում չունի դիվանագիտական ներկայացուցչություն, իսկ ՀՀ-ում Զամբիայի դեսպանի պաշտոնը համատեղում է Ռուսաստանի Դաշնությունում հավատարմագրված Զամբիայի դեսպանը:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/zm/