Հայաստանի Հանրապետություն

Վանուատուի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Վանուատուի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 2013թ. սեպտեմբերի 26-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ հիմնված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/vu/