Հայաստանի Հանրապետություն

Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ

Հայաստանի Հանրապետության և Սենթ Վինսենթ և Գրենադինների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2004 թ. դեկտեմբերի 17-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/vc/