Հայաստանի Հանրապետություն

Տանզանիայի Միացյալ Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Թանզանիայի Միացյալ Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 1992թ.-ին: Երկու երկրներում դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/tz/