Հայաստանի Հանրապետություն

Թունիսի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Թունիսի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2002թ. հուլիսի 15-ին՝ Նյու Յորքում համապատասխան արձանագրության ստորագրմամբ: 2005-2010թթ. ընթացքում Լևոն Սարգսյանը եղել է ՀՀ դեսպանը Թունիսում, իսկ թունիսյան կողմը Ռուսաստանի Դաշնությունում իր դեսպանին հավատարմագրել է Հայաստանի Հանրապետությում:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/tn/

Դեսպաններ