Հայաստանի Հանրապետություն

Տոգո

Հայաստանի Հանրապետության և Տոգոյի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 2003թ.նոյեմբերի 14-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ հիմնված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/tg/