Հայաստանի Հանրապետություն

Չադի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Չադի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2006թ. դեկտեմբերի 26-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/td/