Հայաստանի Հանրապետություն

Սուրինամ

Հայաստանի Հանրապետության և Սուրինամի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1999թ. հուլիսի 24-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/sr/