Հայաստանի Հանրապետություն

Սեյշելների Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Սեյշելների Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2006թ. ապրիլի 19-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/sc/