Հայաստանի Հանրապետություն

Ռուանդայի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Ռուանդայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2004թ.: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:

https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/rw/