Հայաստանի Հանրապետություն

Մոզամբիկի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Մոզամբիկի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 1995թ. սեպտեմբերի 13-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/mz/