Հայաստանի Հանրապետություն

Մավրիկիոսի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Մավրիկիոսի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2013թ. հունիսի 28-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ չկան:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/mu/