Հայաստանի Հանրապետություն

Լիբիական Արաբական Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Լիբիայի՝ Մեծ Ընկերվարական Ժողովրդական Լիբիական Արաբ Ջամահիրիա, միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2000թ: Հայաստանի և Լիբիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները համապատասխանաբար գտնվում են Կահիրեում և Մոսկվայում:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/ly/

Դեսպաններ