Հայաստանի Հանրապետություն

Ճամայկա

Հայաստանի Հանրապետության և Ճամայկայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1995թ. դեկտեմբերի 1-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/jm/

Դեսպաններ