Հայաստանի Հանրապետություն

Գրենադա

Հայաստանի Հանրապետության և Գրենադայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2012թ. ապրիլի 3-ին: Հայաստանը Գրենադայում չունի դիվանագիտական ներկայացուցչություն:

https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/gd/