Հայաստանի Հանրապետություն

Ֆիջիի Կղզիների Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Ֆիջիի Կղզիների Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությաւնները հաստատվել են 2010թ. հունիսի 7-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/fj/