Հայաստանի Հանրապետություն

Դոմինիկայի Ընկերակցություն

Հայաստանի Հանրապետության և Դոմինիկայի Ընկերակցության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2019թ. ապրիլի 5-ին:
https://www.mfa.am/hy/press-releases/2019/04/05/us/9357