Հայաստանի Հանրապետություն

Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետության  միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատված չեն: