Հայաստանի Հանրապետություն

Բութանի Թագավորություն

Հայաստանի Հանրապետության և Բութանի Թագավորության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2012թ. սեպտեմբերի 27-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ բացված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/bt/