Հայաստանի Հանրապետություն

Բրունեյ Դարուսսալամ

Հայաստանի Հանրապետության և Բրունեյ Դարուսսալամի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2002թ. ապրիլի 15-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ հիմնված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/bn/