Հայաստանի Հանրապետություն

Բենինի Հանրապետություն

Հայաստանի Հանրապետության և Բենինի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 2007թ. օգոստոսի 2-ին: Հայաստանում Բենինի դեսպանի նստավայրը Մոսկվայում է, իսկ Հայաստանը դիվանագիտական ներկայացուցչություն չունի:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/bj/