Հայաստանի Հանրապետություն

Բուրկինա Ֆասո

Հայաստանի Հանրապետության և Բուրկինա Ֆասոյի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992թ. նոյեմբերի 16-ին: Դիվանագիտական ներկայացուցչություններ հիմնված չեն:
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/bf/